برندگان جشنواره بین المللی گاو اوکراین 2012

WINNERS OF THE COW 2012 GRAPHIC DESIGN

برندگان جشنواره بین المللی گاو اوکراین 2012  (بخش پوستر) مشخص شدند  و هنرمندان ایرانی جوایز این رویداد معتبر بین المللی را ربودند


1 PRIZE
Seyyedmedi Mousavi, Iran | poster Generous 
سیدمهدی موسوی از ایران-نفر اول
2 PRIZE
Mohammad Afshar, Iran | poster Cow's Posters 
محمد افشار از ایران-نفر دوم

3 PRIZE
Roozbeh Jafarzadeh, USA | poster Do not eat meat
Meysam Khalvandi, Iran | poster When Mr. Cow need to help
روزبه جعفر زاده از آمریکا و میثم خالوندی از ایران-نفر سوم


cow6.jpg
cow1.jpg
601581_10151244372744591_1357415526_n.jpg

5f15482cbcc291d32077843728356157.jpg

97303f05986246e7b0c2715b354b7366.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 1 نظر / 258 بازدید
دنیا بهرمن

تبریک [لبخند]